• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 456
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin risk analizi kavramını iyi bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Bu amaçla, risk değerlendirme sürecinin temelleri, risk bazlı karar kriterleri, finansal riske yönelik temel yaklaşımlar ve riskleri yönetmek için dinamik stratejiler işlenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Ders konuları arasında risk yönetimi süreci, olasılık ve istatistik kavramları, belirsiz ortamlarda temel karar verme yöntemleri, fayda teorisi kavramları, finansal piyasada risk değerlendirmesi ve risk analizi için stokastik hakimiyet yer alacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Vaka Çalışmaları, 6: Proje incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Proje, D: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari