• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 365
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders; verimlilik artırma yöntemleri ve ölçümü ile ilgili tekniklerin yanı sıra, öğrenciye iş etüdü prensipleri ve insan-makina sistemlerinin tasarımına nasıl uyarlanacağı konusunda gerekli alt yapıyı kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciyi , iş etüdü, iş ölçümü, hareket etüdü yöntemlerini uygulayarak farklı sektörlerde verimliliği artırmaya hazır bilgi ve beceri ile donatmaktır.
Dersin İçeriği: 

Verimlilik kavramı, metot analizi, grafiksel verimlilik analizi, işçi-makina ilişkisi, zaman etüdü, önceden belirlenmiş standart zamanlar sistemi, performans değerlendirme sistemleri, standart veri sistemleri, iş örneklemesi, ücretlendirme şablonları. İş istasyonu tasarımına, iş analizine ve zaman standartlarının oluşturulmasında metot ve zaman etüdü kapsamında uygulamaya yönelik detaylı bilgiler verilmektedir. Verimlilik analizi, yalın üretim anlayışı içerisinde konuşlandırılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari