• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 451
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin süreçlerin kontrol altında olup olmadığının belirlemesini sağlamaktır. Bu ders öğrencilere ürün veya hizmetin tanımlanmış özelliklerde üretilip üretilmediğini izleme imkanı yaratır. İstatistiksel Proses Kontrol yöntemleri ile Toplam Kalitenin temel felsefesi olan sıfır hataya ulaşmak için gerekli önlemlerin belirlenemebilmesi ve hatalı ürün meydana gelmeden sürece müdahale edilebilmesi imkanı verir.
Dersin İçeriği: 

Üretim kalite kontrolüne istatistiksel bir yaklaşım, istatistiksel

yaklaşımın uygulanmasında yönetimsel anlam ve sorumluluklar, çeşitli kontrol çizelgelerinin oluşturulması ve yorumlanması, grafiksel metotlar, spesifikasyonlar, tolerans limitleri, prosese ait kapasite göstergeleri, kabul örneklemesi. Toplam Kalite Yönetiminin esasları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 7: Sınıf içi vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, C: Sınıf İçi Çalışma, E: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari