• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ISE 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı mühendislik kararları ile iş ve kamunun makro hedefleri arasındaki ilişkiyi kurmaktır. Mühendisler tarafından alınan yatırım kararları masrafa yol açar ve şirket karlılığını da etkiler. Bu nedenle, mühendislik kararları sadece teknik açıdan değil ekonomik olarak da savunulabilmelidir. Bu derste mühendislik kararların ekonomik etkileri ve alternatif projeleri ekonomi kriterler açısından karşılaştırmak için kullanılan yöntemler tartışılacaktır. Öğrenciler ayrıca şirketlerin finansal durumlarını ve mühendislik projelerinin şirket üzerindeki finansal etkilerini değerlendirmeyi de öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin temelleri; finansal tablo ve oranlar; mühendislik projelerinin şirketin finansal durumuna etkileri; paranın zaman değeri; alternatif yatırım projelerinin amortisman, enflasyon, vergi gibi konular dikkate alınarak değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Lab Uygulamaları, 3: Problem Çözme Saati
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari