• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFE 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere kendilerini akademik dilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ödev 2. Sınav 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari