• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 384
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kontrol sistemlerinin teorisini ve bu teorinin simulasyon ortamında uygulama altyapısını öğrenciye tanıtmaktır. Bu ders öğrencilere lineer dinamik sistemlerin, modelleme ve kontrol ilkelerinin temelini sunacaktır. Ayrıca, bu derste birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin, geçici ve kalıcı hal cevaplarının, performans ölçütlerinin, kararlılık analizinin ve kalıcı hal hatalarının detaylarının verilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere ayrıca, PID kontrolör ve faz kompansatör tasarımında köklerin yer eğrisi tekniklerinden nasıl yararlanacakları sunulacaktır. Bode diyagramlarını ve Nyquist çizimlerini içeren frekans cevabı tekniklerine giriş ve bunların kararlılık analizlerinde kullanımı işlenecektir.
Dersin İçeriği: 

Dinamik Sistem Modelleme;

Birinci ve İkinci Mertebeli Sistemlerin Zaman Cevabı;

Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri;

Geri Beslemeli Sistemlerin Özellikleri;

Kararlılık Tanımları ve Analizi;

Kontrolcü Tasarımlarının Gerçekleştirilmesi;

Bode Diyagram ve Nyquist Eğrisi Çizimi;

Nyquist ve Bode Eğrileri Metodu ile Kararlılık Analizi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari