• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı kesikli ve sürekli işaretler ve sistemleri öğrencilere tanıtmaktır. Bu ders aynı zamanda haberleşme ve kontrol sistemleri konularında verilen zorunlu derslere gerekli altyapıyı da hazırlar.
Dersin İçeriği: 

Sürekli ve Kesikli Sinyaller, Sinüs Biçimli Sinyaller, Spektrum Gösterimi, Örnekleme, FIR filtreleri, IIR filtreleri, Fourier Dönüşümü Z-dönüşümü

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari