• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 333
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Frekans yanıtı, geribesleme, kararlılık ve kompenzasyon gibi analog elektronik kavramlarını tanıtmak. Bunları ve PSpice programını kullanarak analog elektronik devrelerini analiz etme ve tasarlama becerisini oluşturmak. Laboratuvarda ilgili deneyleri yaptırmak ve bir deney tasarlatmak.
Dersin İçeriği: 

Kuvvetlendiricilerin frekans yanıtı. Geribesleme. Geribesleme devrelerinin kararlılığı. Kompenzasyon. Osilatörler. Güç kuvvetlendiricileri. Fark kuvvetlendiricileri. Akım aynası. Çok katlı kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiricilerin ideal olmayan özellikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari