• Türkçe
  • English

Bilimsel Hazırlık Programı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ya da benzeri bir alanda eğitim veren bölümlerden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bölümlerden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 154, CSE 211, CSE 221, CSE 232, CSE 224 ve CSE 354 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların gerek görüldüğünde aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini 2 dönem içerisinde tamamlamaları beklenir.

Öğrencilerin yüksek lisans için bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak yüksek lisans programına başlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi) ve bir (1) kredisiz seminer dersi almalıdırlar. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

Öğrenciler, lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla son dört (4) yarıyıla ait lisans düzeyinde ders alabilirler. Bu derslerin sayısı ikiden fazla olamaz.

Öğrenciler, danışman onayıyla farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilirler.

Derslerin iki dönemde tamamlanması tavsiye edilmektedir ve programa başlandıktan sonra, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez yöneticisinin belirlenmesi zorunludur. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar. Öğrenciler derslerini başarıyla tamamladıktan sonra tez dersi için kayıt yaptırabilirler. Tez dersine, bu ders ilk alınmaya başlandığı dönemden itibaren mezun olunana kadar her dönem kayıt yaptırılmalıdır. Seminer dersi tez dersi ile birlikte alınabilir.

Zorunlu derste başarısız olan öğrenciler o dersi tekrarlamak ya da Enstitü Ana Bilim Dalı’nca eşdeğer olarak kabul edilen bir dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

 

  Dersler Toplam Kredi Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam 8 Ders 21 132
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 12
Seminer CSE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yüksek Lisans Tezi CSE 600 Kredisiz 30 x 2 dönem =60