• Türkçe
 • English
 • Automatic and Semi-Automatic Invoice Sorting with Deep Learning, TÜBİTAK-TEYDEB, Project No: 3594967, Intecon&Yeditepe University, Consultant, July 2021 – December 2022.
 •  TÜBİTAK 1071 -2258 Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Prject No: 119N049-Tailand (NSTDA) Q-IoT:  Design and Development of IoT System Architecture with QoS Support, Haziran 2020-Aralık 2023

 

Erasmus+ In-VisIBLe: Inclusive and Innovative learning tool for Visually Impaired and Blind people. 2021-1-IT02-KA220-HED-000031139

 • Yürütücü: Doç.Dr. Dionysis Goularas
 • Bursiyer: Cavide Balkı Gemirter

 

İşitsel Lokalizasyon Performansının Çoklu Duyusal Modalitelere ve İşitsel Öğrenme Tiplerine Dayalı Olarak İncelenmesi

 • Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Funda Yildirim
 • Bursiyer: Didem Katircilar

 

Yazılım Tasarım Kalıplarına Uygun Modellerin Tasarlanması, Analizi, ve Koda Dönüştürülmesi için Alana-özgü Modelleme Dili ve Araçlarının Geliştirilmesi

 • Yürütücü: Doç.Dr. Mert Özkaya

 

Ses olaylarının algısının anlaşılmasında zamansal sıralamanın ve olay türünün etkisi

 • Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Funda Yildirim
 • Bursiyer: Filiz Tezcan Semerci
 • Bursiyer: Ahmet Mete Karakaya

 

Kuantum Haberleşme Ağı (KuHa)

 • Yürütücü: Prof. Dr. Sezer Gören Uğurdağ (alt proje 1)
 • Bursiyer: Yiğit Bilgin (alt proje 1)
 • Bursiyer: TBA (alt proje 1)
 • Yürütücü: Dr. Kadir Durak (Özyeğin) (ana proje)
 • Yürütücü: Dr. Aydın Yeniay (TÜBİTAK BİLGEM) (alt proje 2)

 

Otomatik Ölçeklenebilen ve Şekil Değiştirebilen Mikroişlemciler

 • Yürütücü: Prof.Dr. Gürhan Küçük
 • Bursiyer: İsa Ahmet Güney
 • Bursiyer: Nazlı Tokatlı
 • Bursiyer: Muhammed Emin Savaş
 • Bursiyer: Sercan Sarı
 • Bursiyer: Merve Güney

 

C’den Çok Çekirdekli Mikrodenetleyici Sentezi

 

Zamandizin Yolculuğu: Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama

 • Yürütücü: Doç.Dr. Dionysis Goularas
 • Bursiyer: Yusuf Can Semerci

 

Sayısal Yonga Çoklu-Darbeli Üretim Testleri İçin Hata Emülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi

 • Yürütücü: Prof. Dr. Sezer Gören Uğurdağ
 • Bursiyer: Abdullah Yıldız
 • Bursiyer: Cemil Cem Gürsoy

 

Bilge-Önbellek: Çok Çekirdekli İşlemcilerde Ölçeklenebilir Son Seviye Önbellek Bölümlenmesi

 • Yürütücü: Doç.Dr. Gürhan Küçük
 • Bursiyer: İsa Ahmet Güney
 • Bursiyer: Burak Sezin Ovant
 • Bursiyer: Muhammed Emin Savaş

 

Mavi-Çip: Eşzamanlı Çoklu-işparçacıklı İşlemcilerde Enerji Tasarrufu için Veriyolu Özkaynaklarının Uyarlanabilir Ölçeklenmesi

 • Yürütücü: Doç.Dr. Gürhan Küçük
 • Bursiyer: Mine Mesta Aydın

 

VISPLAT (Virtual Surgery Planning and Training)

Üyeler:

 • Fethi Okyar - Makine Mühendisliği
 • Başar Atalay - Tıp Fakültesi
 • Dionysis Goularas - Bilgisayar Mühendisliği
 • Esin Onbaşıoğlu - Bilgisayar Mühendisliği
 • Koray Şafak - Makine Mühendisliği
 • Volkan Harput - Tıp Fakültesi
 • Ahu Soydan - Bilgisayar Mühendisliği

Lisans Öğrencileri:

 • Demet Yılmaz
 • Süheyla Çetin
 • Güzin Baştan
 • Okan Türkeş
 • Utku Kuşçu