• Türkçe
 • English

Erasmus+ In-VisIBLe: Inclusive and Innovative learning tool for Visually Impaired and Blind people. 2021-1-IT02-KA220-HED-000031139

 • Dionysis Goularas
 • Cavide Balkı Gemirter

İşitsel Lokalizasyon Performansının Çoklu Duyusal Modalitelere ve İşitsel Öğrenme Tiplerine Dayalı Olarak İncelenmesi

 • Funda Yildirim
 • Didem Katircilar

 

Yazılım Tasarım Kalıplarına Uygun Modellerin Tasarlanması, Analizi, ve Koda Dönüştürülmesi için Alana-özgü Modelleme Dili ve Araçlarının Geliştirilmesi

 • Yürütücü: Doç.Dr. Mert Özkaya

 

Ses olaylarının algısının anlaşılmasında zamansal sıralamanın ve olay türünün etkisi

 • Funda Yildirim
 • Filiz Tezcan Semerci
 • Ahmet Mete Karakaya

 

Kuantum Haberleşme Ağı (KuHa)

 • Prof. Dr. Sezer Gören Uğurdağ (alt proje 1) (yürütücü)
 • Yiğit Bilgin (alt proje 1) (bursiyer)
 • TBA (alt proje 1) (bursiyer)
 • Dr. Kadir Durak (Özyeğin) (ana proje)  (yürütücü)
 • Dr. Aydın Yeniay (TÜBİTAK BİLGEM) (alt proje 2)  (yürütücü)

 

Otomatik Ölçeklenebilen ve Şekil Değiştirebilen Mikroişlemciler

 • Gürhan Küçük
 • İsa Ahmet Güney
 • Nazlı Tokatlı
 • Muhammed Emin Savaş
 • Sercan Sarı
 • Merve Güney

 

C’den Çok Çekirdekli Mikrodenetleyici Sentezi

 

Zamandizin Yolculuğu: Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama

 • Dionysis Goularas
 • Yusuf Can Semerci

 

Sayısal Yonga Çoklu-Darbeli Üretim Testleri İçin Hata Emülasyonu Yönteminin Geliştirilmesi

 

Bilge-Önbellek: Çok Çekirdekli İşlemcilerde Ölçeklenebilir Son Seviye Önbellek Bölümlenmesi

 • Doç.Dr. Gürhan Küçük
 • İsa Ahmet Güney
 • Burak Sezin Ovant
 • Muhammed Emin Savaş

 

Mavi-Çip: Eşzamanlı Çoklu-işparçacıklı İşlemcilerde Enerji Tasarrufu için Veriyolu Özkaynaklarının Uyarlanabilir Ölçeklenmesi

 • Doç.Dr. Gürhan Küçük
 • Mine Mesta Aydın

 

VISPLAT (Virtual Surgery Planning and Training)

Üyeler:

 • Fethi Okyar - Makine Mühendisliği
 • Başar Atalay - Tıp Fakültesi
 • Dionysis Goularas - Bilgisayar Mühendisliği
 • Esin Onbaşıoğlu - Bilgisayar Mühendisliği
 • Koray Şafak - Makine Mühendisliği
 • Volkan Harput - Tıp Fakültesi
 • Ahu Soydan - Bilgisayar Mühendisliği

Lisans Öğrencileri:

 • Demet Yılmaz
 • Süheyla Çetin
 • Güzin Baştan
 • Okan Türkeş
 • Utku Kuşçu