• Türkçe
 • English

Üyeler:

 • Fethi Okyar - Makine Mühendisliği
 • Başar Atalay - Tıp Fakültesi
 • Dionysis Goularas - Bilgisayar Mühendisliği
 • Esin Onbaşıoğlu - Bilgisayar Mühendisliği
 • Koray Şafak - Makine Mühendisliği
 • Volkan Harput - Tıp Fakültesi
 • Ahu Soydan - Bilgisayar Mühendisliği

Lisans Öğrencileri:

 • Demet Yılmaz
 • Süheyla Çetin
 • Güzin Baştan
 • Okan Türkeş
 • Utku Kuşçu

Sanal gerçeklik tabanlı cerrahi eğitim, geleneksel cerrahi eğitim yöntemlerine alternatif olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Bu araştırmanın amacı, nörocerrahi müdaheleleri için özgün bir sanal gerçeklik eğitim sistemi geliştirmektir.

VISPLAT (Virtual Surgery Planning and Training) bir sanal cerrahi simülasyonu platformudur. Hastaların bilgilerinin ve CT görüntülerinin saklandığı bir veritabanına sahip, hasta odaklı olarak tasarlanmıştır. CT görüntülerinden 3B obje modellenmesi, cerrahi operasyonların görselleştirilmesi, dokunsal etkileşim ve cerrahi işlemler için mekanik madde-çıkartma modelleri için bir iskelet görevi görür. Araştırma, karmaşık 3B veri setleri ile gerçek zamanlı etkileşim, fotorealistik görselleştime ve dokunsal (güç geri tepkimeli) model gibi cerrahi simülasyon sorunlarını çözmeye çalışır.

START: 2008

END: 2010