• Türkçe
 • English

Eğitim Amaçları

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip, tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilim insanları olacaktır.

Doktora Programı Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği “Doktora Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 6. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır
 8. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 9. Bilgisayar Mühendisliği uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.