• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CSE 445
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yazılım testinin temel prensip ve tekniklerini öğrencilere tanıtmak ve aynı zamanda öğrencilerin yazılım testi üzerine pratik tecrübe kazanmalarını sağlamak olarak tanımlanır. Bu ders ile öğrenciler yazılım sistemleri için testin önemini ve yazılım test işlemini otomatik olarak nasıl gerçekleştirebileceklerini öğreneceklerdir. Yine bu ders ile öğrenciler yazılım sistemlerinin kullanılabilirliklerini nasıl test edebilecekleri ve kod denetimi gibi konular ile ilgili de bilgi ve tecrübe sahibi olabileceklerdir. Ayrıca, bu ders öğrencilerin yazılım modellerinin sınanması konusunda da bilgi sahibi olmasını ve Kontratlara dayalı Tasarım yaklaşımını kullanarak kaliteli yazılım kodu yazabilmesini amaçlamaktadır. Java Modelleme Dili ile de öğrencilerin Kontratlara dayalı Tasarım yaklaşımı üzerine pratik tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

White-box Testi, Black-box Testi, Unit Testi, Integration Testi, Regression Testi, Acceptance Testi, Usability Testi, Kod Denetimi, Model Sınama, Design-by-Contract, Java Modeling Language

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari