• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CSE 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin nesne temelli program tasarım yapıları ve yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar, nesne temel kavramları: Sınıflar ve varlıklar, tekli ve çoklu kalıtım, nesne hiyerarşileri ve nesne tabanlı program geliştirme. Nesneye dayalı gereksinimler ve tasarım ilkeleri, teknikler ve modelleme notasyonları. Nesneye dayalı modelleme teknikleri, atik işlemler ve tasarım modellerinin koda dönüştürülmesi, modelleme ve yazılım geliştirme uygulamaları, bileşen tabanlı yazılım geliştirme ve yazılım mimarileri. Java ile uygulama geliştirme ve dönem projesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari