• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CSE 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin programlama dillerini modern tasarım yöntemleri kullanarak tasarlanması ve tasarlanan dillerin modern geliştirme araçları kullanarak gerçeklenmesi konularında bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Programlama dillerinin tasarımı ve gerçekleştime ilkeleri, dil sözdizimi (anlamsal özellikleri, BNF, ayırma), dil işlemciler (derleyiciler, yorumlayıcılar), temsil şekilleri (veri yapıları, kontrol yapıları ve bağlayıcılar) ve stiller (prosedürel, fonksiyonel programlama, mantıksal programlama, modüler programlama, nesne yönelimli programlama), dönem projesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D:Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari