• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CSE 114
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
5
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar programları tasarlayıp, gerçekleştirmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Temel programlamaya C dili kullanarak giriş. Algoritma tasarlama, değişken tanımlama, girdi/çıktı işlemleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar, dinamik hafıza işlemleri, dosya işlemleri, özyineleme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari