• Türkçe
  • English

Dökümanlar

Proje Formatı

MSN 492 dersinde son sınıf öğrencilerinin lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri kapsamlı bir proje hazırlamaları gerekmektedir. Projede yapılan çalışmalar bu derse kayıt oldukları dönemin sonunda bir rapor haline getirilmeli ve jüriye sunulmalıdır. Bitirme projesini sadece son sınıf öğrencileri alabilir.

Projenin aşamaları ve izlenmesi gereken adımlar aşağıda özetlenmiştir.

1. Konunun Proje Danışmanının Belirlenmesi

Her dönem başında öğretim üyeleri tarafından belirlenen proje konusu önerileri bölüm tarafından duyurulur. Öğrencilerin proje çalışmalarını öneriler arasından seçecekleri bir konuda ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı altında yürütmeleri gerekir. Ancak öğretim üyesinin onayıyla mevcut önerilerden farklı bir konuda da çalışma yapılabilir.

2. Ara Rapor

Dönem içinde ara rapor hazırlanmalı ve belirlenen tarihlerde proje danışmanına iletilmelidir. Raporda o zamana kadar proje çalışmasında kaydedilen ilerlemeler açıklanmalıdır. Ara rapor son rapor formatına uygun olarak hazırlanmalı ve proje danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

3. Son Rapor

Sunumdan önce bölüm tarafında duyurulan tarihe kadar projede yapılan bütün çalışmaları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor proje danışmanına, diğer jüri üyelerine ve sorumlu araştırma görevlisine dijital formatta teslim edilmelidir (e-posta olarak iletilebilir). Jüri üyeleri yapılan çalışmayı değerlendirirken bu raporu baz alacaklardır. Rapor aşağıda verilen dokümanlar kısmında bulunan formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

4. Sunum ve Projenin Değerlendirilmesi

Öğrenci, projesini özetleyen yaklaşık 30 dakika uzunluğunda bir sunum hazırlamalı ve jüri üyeleri karşısında savunmalıdır. Sunum projenin amacını ve kapsamını, kullanılan çözüm yöntemini ve elde edilen sonuçları içermelidir. Proje notu jüri üyeleri tarafından, yapılan çalışmanın, raporun ve sunumun nitelikleri göz önüne alınarak belirlenir.

5. Projenin Teslimi

Projesi başarılı bulunan öğrenci jüri üyeleri tarafından istenebilecek düzeltmeleri yaptıktan sonra son raporun bez ciltli iki kopyasını hazırlamalıdır. Projenin başarılı sayılabilmesi için kopyalar tüm jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra rapor dosyalarını içeren iki CD ile birlikte sorumlu araştırma görevlisine teslim edilmelidir.

Sorumlu Araştırma Görevlileri

Umay Çınarlı

e-mail: umay.cinarli@yeditepe.edu.tr

Bayram Güneş

e-mail: bayram.gunes@yeditepe.edu.tr