• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 462
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, faz diyagramlarının modellenmesi ile alaşımlaraki difüzyon ve çökelti süreçlerinin termodinamik simulasyonları tanıtılacaktır. Faz diyagramlarının hesaplanması için (CALPHAD) metodolojisi temel alınacak ve açıklanacaktır.
Dersin İçeriği: 

Sıcaklık, basınç ve malzemelerin bileşen kompozisyonu gibi termodinamik değişkenlerin bir fonksiyonu olarak faz kararlılık diyagramlarının hesaplanması. İkili ve üçlü sistemlerin denge termodinamik özelliklerinin hesaplanması için ThermoCalc yazılımının kullanılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari