• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders malzeme karakterizasyonuna giriş niteliğindedir. Spektroskopi ve termal analizler gibi malzeme karakterizasyon araçları hakkında bilgi verilecektir. Malzemelerin ayrıntılı olarak anlaşılmasına ve analiz edilmesine yönelik olarak bilgiler sunulacaktır.
Dersin İçeriği: 

UV-VIS Spektroskopisi, Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), Raman Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR), Dinamik Işık Saçılması (DLS), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Termogravimetrik Analiz (TGA), Dinamik Mekanik Analiz (DMA).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari