• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin dört yıl boyunca öğrendikleri Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği konularından olmak üzere teorik veya deneysel proje çalışmaları yapmak. Proje konusu öğrenciler tarafından seçilmekte olup, Bitirme Tezi şeklinde yazılması ve sözlü sınava girmesi gerekmektedir.
Dersin İçeriği: 

Proje çalışmalarını tamamlama, Tez yazma ve sözlü sunum yapma.

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari