• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin lisans eğitimi süresince Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği konularında edindikleri teorik ve deneysel bilgileri pekiştirmek, bu konularda proje çalışmaları yapmaktır. Proje konusu proje danışmanı ve öğrenciler ile ortak seçilerek, ilgili konu hakkında gerçekleştirilen çalışmanın bitirme tezi olarak hazırlanması ve sözlü sunumunun yapılması gerekmektedir.
Dersin İçeriği: 

Proje çalışmalarını tamamlama, tez yazma ve sözlü sunum yapma.

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari