• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencileri sekizinci yarıyılda tamamlamaları beklenen mühendislik projesi dersi için gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Ders, çözülmesi gereken gerçek dünya problemleri ile ilgili gerçekleştirilecek olan bitirme projeleri öncesinde mevcut literatürün kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve kapsamlı bir proje teklifi hazırlanmasını hedeflemektedir. Ders ayrıca, Coursera sınıfları aracılığıyla öğrencilerin Mühendislikte Etik ve Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi gibi konulardaki anlayışlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında öğrenciler bir mühendislik projesi öneri formunun nasıl hazırlanacağını öğreneceklerdir. Buna ek olarak, öğrencilerin Etik, Teknoloji ve Mühendislik ile Döngüsel Ekonomi- Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi konularını kapsayan çevrimiçi dersleri tamamlamaları beklenmektedir. Bu dersler, öğrencilerin mühendislik projeleri yürütürken dikkate almaları gereken etik ve sürdürülebilir hususlar hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak için gereklidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari