• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, polimerlerin kimyasal ve morfolojik yapısını, polimerlerin özelliklerini, polimer uygulamalarını ve polimer şekillendirme süreçlerini kapsayan polimer bilimi ve mühendisliğine giriş niteliğindedir. Bu dersin temel amacı, polimer kimyasal yapıları, fiziksel özellikler, işleme yöntemleri ve nihai uygulamalar hakkında bilgi edinilmesidir.
Dersin İçeriği: 
Polimerlerin temel prensiplerine giriş; kimyasal ve morfolojik yapı, termal, mekanik, elektriksel ve optik özellikler; polimerlerin reolojik davranışı; dolgu maddeleri, katkı maddeleri, takviyeler ve bunların polimer özelliklerine etkileri, polimer işleme yöntemleri ve uygulamaları.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari