• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
MSN 340
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Aşağıdaki konularda bilgi edinilmesini sağlamak: 1. Seramikteki atom yapıları, moleküller ve bağlar. 2. Seramik yapıları. 3. Yapının fiziksel özelliklere etkisi. 4. Seramik faz diyagramları. 5. Seramik kusurları. 6. Seramiklerin tanımlanması. 7. Seramik prosesleri. 8. Sinterleme ve tane (grain) büyümesi. 9. Seramiklerin mekanik özellikleri. 10. Seramiklerin elektriksel özellikleri. 11. Geleneksel seramikler. 12. İleri seramikler.
Dersin İçeriği: 
 1. Kristal yapısı ve kristallografiye giriş.  

 2. Seramiklerde atom yapısı ve bağların temelleri.  

 3. Seramik yapılar ve bunların özelliklere etkisi.  

 4. Seramiklerde ikili ve üçlü faz diyagramları.  

 5. Seramiklerde nokta kusurları.  

 6. Cam ve cam-seramik kompozitler.  

 7. Seramik prosesleri ve sinterleme.  

 8. Seramiklerin mekanik özellikleri.  

 9. Seramiklerin elektrik özellikleri.  

 10. Geleneksel seramikler.

 11. İleri seramikler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Eğitmen dersi, 2: Sınıfta tartışma ile eğitmen dersi 3: Eğitmen tarafından problem çözümü, 4: Simülatör kullanımı, 5: Problem çözme ödevleri, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar ödevi, 8: Dönem araştırma raporu, 9: Misafir konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli sınav, C: Ev ödevi sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Project, G: Öğrenci sınavı

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari