• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Malzeme laboratuvarı dersi metaller, seramikler, camlar, polimerler, kompozitler ve nanomalzemeler üzerine temel bilgi ve laboratuvar deneyleri vermeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı bir ders olan Malzeme Laboratuvarı dersi, öğrencilerin lisans eğitiminde aldıkları dersler sırasında öğrendikleri teorik bilgilerin pratik geçerliliğini göstermeye yöneliktir.
Dersin İçeriği: 
Genel laboratuvar güvenlik yönergeleri, hata analizi ve temel istatistik, metal nanopartiküllerin sentezi ve karakterizasyonu, partikül boyutu belirleme teknikleri, malzemelerin mekanik testleri.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari