• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 220
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders malzeme karakterizasyonuna giriş niteliğindedir. Spektroskopi ve matematiksel araçlar gibi malzeme karakterizasyon araçları hakkında bilgi verilecek ve malzemelerin ayrıntılı olarak anlaşılmasına ve analiz edilmesine yönelik olarak sunulacaktır.
Dersin İçeriği: 
Elektron mikroskopisine giriş, Elektron demeti tabancaları, Dedektörler, X Işını Kırınımı (XRD), X Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM). Optik mikroskopi.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari