• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 230
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilere kütle, ısı ve momentum transferi gibi taşınım olayları ilkelerinin güçlü bir temeli ve bu bilgileri malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğinde problem çözümü için uygulamak üzere gerekli beceriler edindilecektir.
Dersin İçeriği: 

Çeşitli sınır koşulları altında mühendislik malzemelerinde difüzyonun nasıl gerçekleştiğini anlamak için kütle transferi için matematiksel modeller. Katılarda kararlı ve geçici durum difüzyonu için Fick'in birinci ve ikinci yasaları tanıtılacaktır. Atomik difüzyon kuralları, katılarda difüzyonun fenomenolojik kökleri, sıvılarda ve gazlarda atomların/moleküllerin Brown hareketi özetlenecektir. Katı cisimler ve sıvılardan oluşan ortamlarda iletim, taşınım ve radyasyon dahil olmak üzere farklı ısı taşınım modlarını tanımlayan diferansiyel denklemler ele alınacaktır. Fourier'in iletim yasası, Newton'un soğuma yasası ve entegre siyah cisim radyasyonu için Stefan-Boltzmann ilişkisi sistematik olarak tanıtılacaktır. Isıl iletkenlik, ısıl yayınım, sıcaklık dağılımı, kompozit duvar ısı transferi, temas direnci kavramları incelenecektir. Momentum taşınımı için Navier-Stokes denklemi, akışkan akış türleri, gazların viskozitesi, sıvıların viskozitesi, sıvı metallerin ve alaşımların viskozitesi anlatılacaktır. Kapalı alanlardaki akışkanlarda farklı akış rejimleri tanıtılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Modelleme, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Test, C: Ödev kısa sınav, D: Deney raporu, E: Ev ödevi, F: Proje, G: Öğrenci sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari