• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 130
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Momentum, Isı Ve Kütle Transferinin Temellerinin Verilmesi.
Dersin İçeriği: 

Momentum taşınması, akış tipleri, Gazların viskozitesi, sıvıların viskozitesi, sıvı metallerin ve alaşımların viskozitesi, Isı transferi, İletim, konveksiyon ve radyasyonla ısı transferi, Foruier termal iletim yasası, Isıl iletkenlik, ısıl yayınım, sıcaklık dağılımı, kompozit duvar ısı transferi, temas direnci, Kütle transferi, atomik difüzyon kuralları, katı maddelerde difüzyon, I. Fick kanunu, endüstriyel kütle taşınması, kütle taşınması, 2. Fick kanunu, sıvı ve gazların difüzyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari