• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MSN 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ülkemizde yapılan Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği eğitiminin ve endüstrisinin tanıtımı. Malzeme ve Nanoteknolojinin Türkiye ve Dünyadaki son durumunun verilmesi.
Dersin İçeriği: 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimleri. Türkiye’de malzeme sektörü ve üretimleri. Mühendislik Etiği ve örnek çalışmalar. Ev Ödevi Raporu, sunum hazırlanması ve sunumu.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari