• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ME 400
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
0
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin üniversite dışındaki dünyayı tanımaları, mühendislik uygulamaları konusunda kısıtlı da olsa deneyim kazanmaları, okulda öğrenilen bilgiyle dış dünyadaki mühendislik uygulamaları arasındaki bağlantıyı gözlemeleri, muhtemelen mezun olduktan sonra ne yapmak istediklerine karar vermeleri ve belki son sınıfta alacakları seçmeli dersleri buna göre seçmeleri.
Dersin İçeriği: 

En az 20 iş günü süreli zorunlu yaz stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Not: staj raporunun İngilizce yazılması gereklidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
8) Staj
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D) Rapor

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari