• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE 477
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere (i) elektrokimya, (ii) yakıt hücreleri ve pillerin çalışma prensipleri ve (iii) yaygın mühendislik alaşımlarının sulu ortamdaki korozyonunun elektrokimyasal yönleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Elektrokimyanın prensipleri anlaşılmadan sonraki konular iyi anlaşılamayacağı için ilk birkaç hafta boyunca ilgili elektrokimya konuları işlenir. Dersin içeriği şu şekilde özetlenebilir: Elektrot proseslerine genel giriş; Elektrokimyasal termodinamik; Elektrokimyasal reaksiyon kinetiği; Kütle transferi; Laboratuvar demo deneyleri; Yakıt hücreleri; Piller; Sulu korozyonun elektrokimyasal prensipleri; Davetli konuşmacı sunumu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Davetli konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje inc
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje raporu, G: Öğrencinin sunumu, H: Staj defteri, I: Stajyer değerlendirme formu, J: Quiz

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari