• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE381
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin temel polimer kimyası (çeşitli endüstriyel polimerlerin kimyasal yapısı, sınıflandırılmaları, polimerizasyon reaksiyonları, mekanizmaları, kinetiği, polimerlerin fiziksel kimyası ..), polimer prosesleri, mühendislik özellikleri, günümüzdeki uygulama alanları hakkında bilgi donanımı kazanımıdır.
Dersin İçeriği: 

Temel polimer kimyasına ve mühendisliğine giriş, çeşitli endüstiriyel polimerlerin kimyasal yapısı ve kullanımı, polimerizasyon mekanizması ve kinetiği, moleküler ve morfolojik tanımlama teknikleri, polimerlerin işlenmesi, çeşitli mühendislik özellikleri, mühendislik uygulamaları. Dönem sonu projesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Laboratuvar 4: Dönem ödevi(Örnek vaka incelemesi)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari