• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı katılımcıların inorganik teknolojilerde tatbik edilen proses operasyon ve üretim teknolojileri hakkında bilgi edinmeleridir.
Dersin İçeriği: 

Endüstriyel Kimyasal işlemler, ünite operasyonları ve prosesler işlemler ve birim işlemler hakkında temel bilgiler. Su Şartlandırma ve Endüstriyel su arıtma. Endüstriyel gazlar. Klor-Alkali Endüstrisi, Klor, kostik soda ve soda külü üretimi. Sülfürik asit üretimi. Endüstriyel Gübreler. Kağıt Hamuru,Selüloz ve Kağıt Endüstrisi. Çimento ve silikat endüstrisi. Türkiye İnorganik Kimyasal Teknolojilere bakış.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari