• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE415
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, modern enstrümantasyon tekniklerini öğretirken, bu metotların dayandığı teorik bilgiyi, uygulamadaki kuralları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve sonuçları yorumlama tecrübesini kazandırmaktır. Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı: Kimyasal Analiz ve Ayrıştırma Süreçlerini Takip Edebilme ve Düzenleyebilme Yetkinliği Sağlama
Dersin İçeriği: 
Modern analitik enstrümantasyonların teorisi ve uygulaması, enstrümantal analizin ilkeleri; atomik spektroskopi, moleküler spestroskopi, kromatografik ayrıştıma, ve muhtelif metodlar; çesitli metotlardaki ya da enstrümenal tekniklerdeki imkanlar ve sınırlamalar; uygulamalar; gözlem, uygulanabilirlik,  nicel ve nitel anlamda kimyasal özelliklerin ölçülmesi.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari