• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE433
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kütle aktarımı dersinde işlenmeyen ayırma süreçlerinin ilkelerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Özgün örneklerle ayırma proses yöntemlerinin sınıflandırılması; uygun ayırma proses yönteminin seçilmesini etkileyen faktörler ile çeşitli ayırma proseslerinin teknolojik görünümlerinin tanıtılması; sıvı-sıvı (ekstraksiyon), katı-sıvı (liçing), gaz veya katı-sıvı (adsorpsiyon; iyon değiştirme) ve sıvı-katı (kristalizasyon) ayırma proseslerinin kuramsal, hesaplamalı / grafiksel ve tasarım yönünden çok kademeli ve 2’den fazla bileşenli uygulamalarının vurgulanarak incelenmesi; membran ayırma proseslerine giriş; dializ, ters ozmoz ve pervaporasyon; bir mekanik-fiziksel katı-sıvı ayırma prosesi filtrasyonun incelenmesi.

 

Yan Koşul Dersleri:

CHBE III: Kütle Transferi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıftaproblem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari