• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı malzemelerin yapıları, özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi donanımı ve özellikle kimyasal ve biyolojik uygulamalara yönelik mevcut teknolojiler, malzeme seçimi ve tasarım konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu süreçler üzerine ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin etksi konusunda farkındalık sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Malzemelerin sınıflandırılması ve özellikleri.  Atomik yapı ve atomlararası bağlar, kristal katıların yapısı, seramikler,  cam seramikler, katbon nanotüpler,  polimerler, kompozitler: yapıları, özellikleri ve uygulamaları. Tasarım esnasında malzeme seçimi, malzeme bilimlerinde ve mühendislikte ekonomik, çevresel ve sosyal  faktörler. Dönem sonu projesi:  biyolojik uygulamalarda kullanılan gelişmiş malzemeler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari