• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHBE232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin akış sistemlerinin çözümlemesi için gerekli olan akışkan özelliklerini öğrenmelerini, akışkan davranışını temel fizik kanunlarını kullanarak modelleme, model denklemlerini analitik ve sayısal yöntemler kullanarak çözme ve akış sistemlerini tasarlama becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Akışkanların özellikleri, akışkanlar statiği ve uygulamaları, integral ve diferansiyel kütle, enerji ve momentum denklikleri, borularda tabakalı ve girdaplı akış,  tasarım denklemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari