• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CHEM112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin kimya, bilim ve mühendislik alanlarında nicel ve nitel sorgulama yapabilmeleri için kimyasal bilgi birikimi oluşturmak, eleştirel düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilere kimyasal problemleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Sulu çözelti tepkimeleri; Moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar; Çözeltilerin fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal Denge; Asitler ve Bazlar; Asit-baz dengesi ve çözünürlük dengesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap 3: Konu ile ilgili ödevler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari