• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE467
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Müşteri gereksinimleri doğrultusunda yeni bir gıda ürünü için formülasyonların ve üretim hatlarının tasarımı için gerekli bilgileri aktarabilmek; kalite standartlarının ve ekonomik kıstasların tasarıma nasıl dahil edilebileceğini açıklamak. Bu dersin bir bölümü Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürütülen disiplinler arası bir projeyi içermektedir. Her iki bölümün öğrencileri, bu proje kapsamında belirlenen bir gıda ürünü için müşteri gereksinimlerini belirleyip, bu gereksinimleri teknik parametrelere dönüştürmektedirler. Bu dersin amaçlarından bir tanesi iki farklı disiplinde eğitim almakta olan öğrencilerin, bir gıda ürünü tasarlamak için bir araya gelecekleri bir ortam sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mühendislik etiği. Ekonomik analiz. Gıda endüstrisinde kullanılan proseslerin ve üretim hatlarının örnek çalışmalarla tasarımı. Kalite (çevre, gıda güvenliği, hijyen, çalışan güvenliği, kalite kontrol, kalite güvence). Dönem Projeleri: (1) Müşteri gereksinimleri doğrultusunda yeni bir gıda ürünü tasarlamak. Bu proje Gıda Mühendisliği Bölümü ile Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin beraber çalıştıkları disiplinler arası bir projedir. (2) Disiplinler arası projede belirlenen son ürün formülasyonu ve üretim gereksinimleri için üretim hatlarının tasarımı, ekipman/ malzeme seçimi, kütle denklik hesaplamaları ve ekonomik analizlerin gerçekleştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari