• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE467
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere gerçekçi kısıtlar altında gıda endüstrisinde ürün ve proses tasarımı için kullanılan mühendislik tasarım sürecini ve tasarım uygulamalarını, kullanılan yöntemleri anlamalarını sağlamayı, program boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri yenilikçi gıda ürünlerinin tasarımı için uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Gıda endüstrisinde tasarım süreçlerine ve inovasyona giriş. Mühendislik tasarım süreci, yöntemleri ve kısıtlar. Proje Yönetimi. Gıda ürünü ve proses tasarımı: metodolojiler, kısıtlamalar (tasarımda kalite, sağlık, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik, yasal ve etik sorunlar, ekonomik faktörler). Akademi ve endüstriden davetli konuşmacılarla gıda mühendisliği tasarımı ve inovasyonunda vaka çalışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incele
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sözlü sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari