• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 108
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Önemli etik kavramları, prensipleri ve teorileri tanımlamak ve ayrıştırmak. Politik ifadelerde veya sosyal, politik ve işyeri ile ilgili uygulamalardaki önemli etik değerleri ve kaygıları kavramak. Pilot bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin etik konular üzerine okuma, yazma ve kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmek, etik konular üzerinde eleştirel ve çözümsel düşünmelerini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Ders sosyal sorumluluk tabirinin gelişimini ve anlamını ve kavramın farklı sosyo-kültürel uygulamalarını kapsar. Ayrıca her öğrencinin bi kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak kendi sosyal sorumluluk projesini yaratacak şekilde tasarlanmıştır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari