• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GBE205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
• Öğrencilerin, genetik ve moleküler biyoloji arka planı hakkında temel bilgiler edinmelerini sağlamak. • Öğrencilere modern hücre biyolojisi kavramını ve makro moleküller ile birlikte hücre kimyasını öğretmek. • Öğrencilerin, hücre ve organellerinin yapı ve işlevleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. • Öğrencilere replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve gen regülasyon süreçlerini öğretmek. • Öğrencilere hücre zarından madde geçişleri ve hücre içi taşınım mekanizmalarını öğretmek. • Öğrencilerin, hücre iskeletini oluşturan elemanların yapı ve fonksiyonlarını hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. • Öğrencilere kanser ve sinyal yolakları ile ilgili temel bilgileri öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Hücrenin evrimi; hücre yapısının ve hücresel organizasyonun önemini keşfetme; hücre organelleri; hücre zarının yapısı ve işlevi; hücre içi membran ağları; DNA paketleme; replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve gen regülasyon süreçleri; hücre iskeletinin yapısı; hücre dışı yapılar ve hücre matrisi; hücreler arası tanıma ve hücre adezyonu; hücre döngüsü ve hücre bölünmesi; sinyal yolakları; hücresel farklılaşma; kanserde temel kavramlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari