• Türkçe
 • English

PROTEOMİK LABORATUVARI

Proteinlerin dizisini, işlevlerini ve birbiriyle olan etkileşimlerinin incelendiği laboratuvarımızda insan, hayvan ve bitkiden alınan biyolojik materyaller ve mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizler;

 • Protein İzolasyonu,
 • Protein Miktar Tayini
 • Protein Molekül Büyüklüğü ve Kalite Tayini
 • Tandem Kütle Spektrometrisi ile Protein Tanımlanması
 • Jel Harici Proteomik Örneklerini Ayrıştırma ve Saflaştırılması
 • Karşılaştırmalı Proteom Analizi
 • Nicel ve Nitel Proteom Analizleri
 • Karışık Biyolojik Örneklerden  Proteine Özgü Yazılım Sonrası Modifikasyonların Belirlenmesi
 • Keşfe-Dayalı ve Hedefe Yönelik Proteomik Çalışmalar

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI

Laboratuarımızda bulunan Electrophoretic Mobility Shift Assay ( Elektroforetik Hareketlilik Kayma Deneyi ) yöntemi ile 10 µg nükleer protein izolatlarında NF-κB gibi çekirdeğe göç ederek aktive olan transkripsiyon faktörlerinin aktivite seviye tespit analizleri gerçekleştirilmektedir.

MOLEKÜLER DİAGNOSTİK LABORATUVARI

Hücre görüntüleme , akış sitometrisi, Real-Time PCR, PCR, ELISA Okuyucu/Spektrofotometre, Elektroporasyon sistemi gibi ileri cihaz teknolojilerinin kullanıldığı laboratuvarımızda talep ve ihtiyaçlarınıza yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmeti sunmaktayız.

 • Flow Cytometer (Akış Sitometrisi) Cihazı ; ile hucre karakterizasyonu, Annexin-PI ile apoptoz-nekroz analizi, Cell Cycle (hücre döngüsü),
 • Elisa plate reader ile test edilen numunenin standart sıvı altında 200-1000 nm dalga boyu arasında absorbans tayini
 • Elektroporasyon cihazı ile gen aktarımı
 • Gen Ekspresyonu Analizleri
 • Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR Analizleri

 

GÖRÜNTÜ ANALİZ LABORATUVARI

Real-time hücre görüntüleme sistemi, Konfokal ve Floresan mikroskopları ile görüntü analizlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarımızda Real-Time Hücre Görüntüleme Sistemi (canlı görüntüleme sistemi) ile hücre temelli çalışmalarda mikroskoba entegre inkübatörü ile kapağını açmadan görüntü kontrolü ve kaydetme işlemleri, 405nm, 488nm, 555nm, 639nm Lazer Taramalı Upright Konfokal mikroskop ile floresan boya ile işaretlenmiş veya işaretlenmemiş organellerin, hücre iskeleti elementlerinin ve makro moleküllerin, hücre içindeki konumlarının 3 boyutlu analizi, İnvert Floresan Mikroskop ile ise floresan boya ile işaretlenmiş organellerin hücre iskeleti elementlerinin hücre içindeki konumlarının analizi yapılmaktadır.

REJENERATİF BİYOLOJİ LABORATUVARI

Hematopoetik hücrelerin magnetik separasyonu, kalp dokusundan kardiyak dijesyon sistemi ile kardiyak hücrelerinin eldesi ve hematopoietik kök hücre analizi kapsamında hizmet vermekteyiz.

 • Hematopoietik Kök Hücre Analizinde akış sitometrisi ile murine hematopoetik kök hücrelerin miktar analizi, LSKCD34low, Lin-, Sca-1+, c-Kit+, CD34Low fare markerlerinin analizi, insan kan kök hücrelerinin analizi, CD34, CD133, CD90 karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.
 • Hematopoetik Hücrelerin Magnetik Separasyonu Analizinde BD IMagnet ile Anti-mouse CD3e, clone 145-2C11 Anti-mouse CD11, clone M1/70, Anti-mouse CD45R/B220, clone RA3-6B2, Anti-mouse Ly-6G and Ly-6C (Gr-1), clone RB6-8C5, Anti-mouse TER-119/Erythroid Cells, clone TER-119 kullanılarak murine lineage negatif popülasyonunun separasyon analizi gerçekleştirilmektedir.
 • Kalp dokusundan kardiyak dijesyon sistemi ile kardiyak hücre eldesi analizinde fare, rat ve tavşan kalbinden kardiyak hücrelerin izolasyonu gerçekleştirilmektedir. Hayvanların prosedür öncesinde anestesize edilip kardiyak dijesyon sistemine kalplerinin nakledilmesi gerekmektedir.

NANOBİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

Altın ve gümüş gibi nanoparçacıkların sentezlenmesi ve karakterizasyonu analizlerinin yapıldığı nanobiyoteknoloji laboratuvarımızda Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Dinamik Işık Saçılımı (DLS), UV-vis Spektrofotometre, Infrared Spektrometre ve Floresan Spektrofotometre gibi ileri teknoloji cihazların kullanılarak yapılacak olan çalışma ihtiyaçlarına yönelik analiz hizmetleri sunmaktayız.

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ LABORATUVARI

Real-Time PCR, PCR, ELISA Okuyucu/Spektrofotometre, Elektroporasyon sistemi gibi ileri cihaz teknolojilerinin kullanıldığı laboratuvarımızda metot geliştirmeye yönelik hızlı ve güvenilir analiz hizmeti sunmaktayız. Aynı zamanda Sera Ortamında;

 • Bitki Besleme Çalışmaları,
 • Toprak, Gübre ve Tarım İlaç Uygulamaları,
 • Hidroponik Sistem (Su Kültürü) Uygulamaları,
 • Verimli / Verimsiz Toprak uygulamaları,
 • Bitkiler Üzerinde Biyotik (patojen, böcek vs.) ve Abiyotik (tuz, kuraklık, ışık, sıcak/soğuk) Stres Çalışmaları,
 • Bitki Adaptasyon Uygulamaları,
 • Bitkilerde Klorofil Tayini

BİYOPROSES OPTİMİZASYON VE SÜREÇ GELİŞTİRME LABORATUVARI

Laboratuvarımızda çeşitli ölçekte (1, 3, 30 lt) kontrollü fermentasyon, süreç geliştirmesi, çeşitli örneklerde amilaz, lipaz, proteaz, asit/alkali fosfataz, üreaz gibi farklı enzim aktivitelerinin mg/L hassasiyetinde tayini, amino-asit, tüm şeker ve şeker polimerleri, organik asitler gibi kantitatif metabolitlerin kantitatif analizi, gaz kromatografi (GC) cihazı ile ile yağ asitlerin kantitatif tayin analizlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

LABORATUVARLAR

Kök Hücre ve Gen Tedavi Laboratuvarı

Moleküler Hücre ve Genetik Laboratuvarı

Mikrobiyal Genetik Laboratuvarı

Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

Anaerobik Araştırma Laboratuvarı

Bitki Biyoteknoloji Laboratuvarı

Fermentasyon ve Biyoproses Laboratuvarı

Moleküler Tanı Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Genetik Laboratuvarı

Viroloji Laboratuvarı

Doku Kültürü Laboratuvarı

İmmunogenetik Laboratuvarı

Fonksiyonel Genetik Laboratuvarı

Rejeneratif Biyoloji Laboratuvarı

Sistem Biyolojisi ve Biyoenformatik Laboratuvarı

Proteomik ve Kütle Spektrometrisi Laboratuvarı

Görüntüleme Laboratuvarı

Tek Hücre Analizi Laboratuvarı

Bitki Doku Kültürü ve Genetik Laboratuvarı