• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 400
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
0
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu uygulama esaslarının amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapacakları stajları düzenlemek, akademik yıl içinde ve akademik yıl dışında yapılacak stajlarda uygulanacak kuralları belirlemek, stajlar istenilen kalitede olacak ve öğrencinin iş hayatına geçişine katkı sağlayacak ve uygulama ve kuralları düzenleyerek akademik hayatını başarıyla sürdürecektir.
Dersin İçeriği: 

Minimum 20 iş günü zorunlu yaz stajı. Stajlar akademik dönemlerle çakışamaz. Öğrenciler, eğer zaman kalırsa, dördüncü öğretim yılı öncesinde veya ortasında staj yapmak ve stajlarını tamamladıktan sonraki yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. Yazılı raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Firmanın Çalışma Alanının Araştırılması, 2: Disiplinler arası grup çalışması, 3: Teknik Rapor Yazılması.
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Anketler ile firma ve stajyerin karşılıklı olarak birbirlerini değerlendirmesi, B- Bölüm staj komisyonu tarafından stajın bölüm staj kurallarına uygun olup olmadığının incelenmesi.

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari