• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, çeşitli antenlerin derinlemesine çalışmaları, anten dizileri, farklı propagasyon ortamlarında analiz ve tasarım için antenlerin bilgisayar modellemesi de dahil olmak üzere anten ve propagasyon mühendisliği konularını öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Elektromanyetik altyapı, Yardımcı potansiyel fonksiyonları, Basit ve dispersive ortamlarda Hertz dipol, Anten parametreleri, Uzun dipoller, Anten Dizileri, Yayılım, İletişim yollarının seçiim ilkeleri, Antenler ve Yayılma konularının farklı alanlarda uygulamaları (Tıp, Jeofizik, Astronomi vb.) )

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari