• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 334
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
8
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin tümünü çağdaş sayısal tümdevre tasarımının teknolojik temelleri ile tanıştırmak ve ileride mikroelektronik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin bu alana girişini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Mikroelektroniğin evrimleşme doğrultusu. Teknoloji ve Devre Elemanları: CMOS teknolojisi; serim; MOSFET modelleme; eleman ve bağlantı kapasiteleri. Evirici: ideal evirici; CMOS evirici; ikili çalışma ve düzey tazeleme; dinamik özellikler; güç harcaması; evirici tasarımı. Statik CMOS Lojik Kapılar: NAND; NOR; kompleks kapı; statik CMOS için serim teknikleri. Geçiş lojiği: Geçik lojiği sentezleme; NMOS ve CMOS geçiş lojiği. Statik CMOS Ardışıl Devreler: SR flip floplar; kilitleyici ve kaydedici; kilitleyici ve kaydedici zamanlaması; kilitleyici ve kaydedicilerle senkronizasyon ve öteleme. Dinamik Lojik: Dinamik depolama; dinamik kilitleyiciler ve kaydediciler; sözde statik kilitleyici; iki fazlı örtüşmeyen zamanlama; dinamik lojik kapılar. Yarıiletken bellekler: Sınıflama; rasgele erişim mimarisi; maske ile programlanan ROM; statik RAM; dinamik RAM.

DERS TANITIM FORMU

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu,

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari