• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere sayısal devre elemanları hakkında altyapı bilgileri ve mantıksal devre tasarımının prensiplerini sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders; analog ve sayısal sinyaller, sayı sistemleri, kodlama, İkili sayılar ve aritmetiği, sayısal mantık devreleri, Boole aritmetiği, mantıksal tasarım, Karnaugh haritaları, sayısal tümleşik devreler, birleşimsel mantık devreleri, yaz-bozlar, sıralı mantık, sayısal cihazlar, sayıcılar, kaydediciler ve hafıza elemanlarını kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari