• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 323
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
4
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı elektromagnetik dalga teorisinin ve iletim hatlarının temel kavramlarını ve uygulamalarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, elektromagnetik dalganın boş uzayda ve kayıplı ortamlarda iletiminin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Haberleşme sistemleri için elzem olan dalganın polarizasyonu ve yayılımı anlatılmaktadır. Bu ders Faraday endüksiyon kanunu ile başlayıp, deplasman akımı ile beraber Maxwell denklemlerini oluştural denklem sisteminin tanıtımı ile devam eder. İletim hatlarında devre denklemlerinin çıkarılması, yüksek güçlü iletim hatlarında dalgakılavuzları ve anten teorisine giriş teorik denklemlerin uygulamaları olarak gösterilmeltedir.
Dersin İçeriği: 

Faraday yasası ve endüksiyon, deplasman akımı, dalga denklemi, boş uzayda dalganın yayılımı, dalganın polarizasyonu, kayıplı ortamda dalganın yayılımı, dalganın taşıdığı güç, elektromagnetik dalganın materyel düzlemlerle etkileşimi (kırınım ve yansıma), fiber optik sistemler, iletim hatları denklemleri, iletim hatlarının uygulanması, dalgakılavuzları, anten teorisine giriş, Friis denklemi ve yayılım, kısa dipol antenler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari