• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 226
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
3
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı elektromagnetik alan teorisinin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, elektrostatik ve magnetostatik gibi durağan durumda elektromagnetik alanların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders üç boyutlu uzamsal alan kavramları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır ve dolayısıyla vektör analizi ile başlamaktadır. Devre derslerindeki voltaj, akım, güç, direnç, kapasite ve indüktans gibi büyüklüklerin ve kavramların titizlikle tanımlanması amaçlanmakdır.
Dersin İçeriği: 

Temel varsayımlar, elektrik yükü, Coulomb yasası, boş uzayda elektrostatik olay, elektrostatik enerji, yüzeysel yükler ve Dirac dağılımı, dipoller, boş olmayan uzayda elektrostatik olay, bünye denklemleri ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boş uzayda magnetostatik olay, magnetik enerji yoğunluğu, magnetik dipoller ve sürekli mıknatıslar. Maxwell denklemleri ve elektromagnetik alanlar. Öz ve karşılıklı endüktans.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari