• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 281
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde işaret işleme ve haberleşme teorisinin anlaşılmasında son derece önemi olan olasılık teorisini güncel ve pratik örnekler üzerinden öğrencilere kavratmaktır. Bu sayede haberleşme teorisi, işaret işleme ve diğer olasılık bilgisi gerektiren Elektrik & Elektronik Mühendisliği konularına yönelecek öğrencilere gerekli teorik altyapıyı hazırlar.
Dersin İçeriği: 

Sayma, Örnek Uzay ve Olay kavramları, Koşullu olasılık, Rastlantı değişkeni, tekli ve çoklu ayrık rastlantı değişkenleri, Binom, Poisson, Geometrik rastlantı değişkenleri. Sürekli rastlantı değişkenleri, düzgün, normal, üstel olasılık dağılım fonksiyonları, merkezi limit teoremi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari