• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
EE 102
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya başlayan öğrencilerin, mühendislik eğitimleri boyunca alacakları dersleri tanıtmak amacını taşır. Bu sayede, öğrenci, ilgi alanı dahilinde konulara erkenden yönelme fırsatı bulur. Yine bu ders kapsamında öğrenci şu konularda bilgi edinir: mühendislik pratiklerinin sağlık, çevre ve güvenlik konuları üzerinde etkileri; proje, risk ve değişim yönetimi; sürdürülebilir gelişme. Şu Farkındalıkları kazanır: mühendislikte etik ilkeler ve etik soruımluluklar; girişimcilik, inovasyon, mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçları
Dersin İçeriği: 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde kullanılan temel birimler, elektrik sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması, Ohm Kanunu, Maksimum Güç Transfer Teoremi,  Kirchoff’un Akım ve Gerilimler yasası, yarıiletken aygıtlara giriş, Bilgisayar sistemlerinin tanıtılması ve sayı sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Proje

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari