• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yandal Programı

Fakülte ve Üniversitenin diğer bölümlerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yan Dal yapmak isteyen öğrencilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden kendi bölümünün ders programında olmayan en az 7 adet ders (minimum 21 kredi) almaları gerekmektedir. Bu derslerden 5 adedi zorunlu ders grubundan ve 2 adedi seçime bağlı ders grubundan alınmalıdır.

Her Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden bir danışmanı olacaktır.

Zorunlu Ders Grubu:

Kodu Ders Adı Kredi Önkoşul Açıklama
EE 211 Electrical Circuits 4    
EE 212 Circuits and Systems 3 EE 211  
EE 226 Fundamentals of Electromagnetic Fields 3    
EE 232 Introduction to Electronics 4    
EE 361 Introduction to Digital Signal Processing 3    
EE 241 Digital Circuits 4    
EE 333 Analog Electronic Circuits 4  EE 232  
EE 242 Microprocessors 3  EE 241  
EE 354 Communication Systems 3  ES231/EE254  
EE 371 Electromechanical Energy Conv. 3    

Yan Dal öğrencisi yukarıdaki tabloda bulunan 10 adet dersten kendi bölümünün ders programında olmayan 5 adet dersi seçmelidir. Bu derslerin önkoşulları tabloda belirtilmiştir.

Seçime Bağlı Ders Grubu:

Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü programında belirtilen zorunlu grup içinde almadığı dersler de dahil olmak üzere herhangi EE kodlu iki derstir.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programı

Çift anadal programı, bir lisans programına devam eden öğrencilerin, belirli koşulları yerine getirerek ikinci bir lisans diploması almalarına imkan sağlar. Çift anadal programına devam eden öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredisini tamamlar, ve bu programların diğer gereklerini yerine getirirler. Çift anadal programları her bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün çift anadal programı olan bölümler aşağidaki listede verilmiştir.

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
  • Fizik

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yandal – Çift Anadal Koordinatörü

Tuğba Haykır Ergin
Ofis: A-602
Email: tugba.haykir@yeditepe.edu.tr