• Türkçe
 • English

Staj Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • Gıda Mühendisliği Bölüm stajları “Mühendislik Fakültesi Staj Usul Uygulama Esasları (YÜMFSUE)” çerçevesinde yürütülür. YÜMFSUE dışında uygulamaları içeren konular Bölüm Staj Koordinatörüne iletilerek Bölüm Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda değerlendirilir.
 • Gıda Mühendisliği lisans öğrencileri 1 adet zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, istenilirse Üniversitemiz gönüllü olarak yapılacak 2 ve 3. staja sigorta ödemesi yapmaktadır.
 • Zorunlu stajın gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda mühendisliği alanlarında olması esastır. Bu kapsamda öğrenciler zorunlu stajlarını tercihen Gıda İşletmelerinin üretim, Ar-Ge, kalite kontrol gibi birimlerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Gıda Ar-Ge Merkezleri’ne ait laboratuvarlar ve Akreditasyonu olan özel laboratuvarlarda da yapabilirler.
 • Zorunlu staj yapılabilmesi için FDE 203 ve FDE 226 derslerinin tamamlanmış olması gereklidir.
 • Zorunlu staj süresi minimum 20 iş günü olup aralıksız yapılmalıdır. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Yaz okulunda ders alınıyorsa, staj ancak yaz okulu bittikten sonra güz dönemi başlayıncaya kadar olan sürede yapılabilir. Staj dönem içine bir gün dahi uzayamaz.
 • Ayrıca, YÜMFSUE kapsamında Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanması ve 6. dönem sonrasında olması koşulu ile eğitim dönemi boyunca devam eden (en fazla 45 iş günü) Uzun Dönem iş deneyim stajı da yapılabilmektedir. Yapılan bu staj da zorunlu staj olarak değerlendirilebilir.
 • Zorunlu stajın uzun dönem staj olarak yapılması durumunda, staj defterinin yapılan gün sayısı kadar doldurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Bölüm öğretim üyelerine firmalar tarafından gönderilen staj ilanları “yeditepefde@googlegroups.com” ve “COADSYS” FDE XXX duyuru sayfasında paylaşılmaktadır.  Bununla birlikte, Üniversitemizde bulunan birçok öğrenci kulübü bu konuda kendi ağlarını oluşturmuştur ihtiyaç duyan öğrenciler bu kulüpler ile bağlantıya geçebilir.

 • Staj yapılması planlanan kuruma ne kadar erken başvuru yapılırsa kabul edilme ihtimali o kadar yüksek olacaktır.
 • Staj günü hesaplanırken, iş kanununda belirtildiği üzere fiili olarak çalışılan iş günü esas alınmalıdır. Resmî tatiller, bayramlar vb. özel günler staj günü olarak sayılmamaktadır.
 • Staj yapılacak firma/birim ve staj süresi uygunluğunun onayı bölüm Staj Koordinatöründen alındıktan sonra staja başlamadan en az 4 hafta önce staj başvuru evrakları Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri “Selma Aka Dinç’e teslim edilir. Staj başlama tarihine yakın teslim edilen evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Stajını tamamlayan öğrencilerin, web sayfasında ilan edilen tarihte firma tarafından imza ve kaşelenmiş staj defteri, stajyer değerlendirme formu ve staj değerlendirme formlarını Staj Koordinatörüne teslim edilmek üzere, imza karşılığı bölüm sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Sekreterliği: Selma Aka Dinç

e-mail: selma.dinc@yeditepe.edu.tr

Tel: 0 216 578 0000-1418 Fax: 0 216 578 0400

 

Staj belgeleri:

 

Staj Defteri Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
 • Günlük raporda staj yaptığınız günün sayılması için o gün içerisinde iş yaparak ya da gözlem yaparak işyerindeki işleyişe dair öğrendiğiniz yeni şeyleri deftere yansıtmanız gerekmektedir.
 • Genel raporda işyerinin tanımı, yapılan işlerin kapsamı, süreçler (iş/üretim/paketleme/tedarik vb) ve iş tanımlarının anlatılması beklenir.
 • Staj defteri bilgisayarda belirtilen formata uygun şekilde yazılmalıdır.
 • Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
 • Staj defteri okulun açılmasına takiben Staj Koordinatörü tarafından bildirilen tarihte Bölüm Sekreterliğine eksiksiz teslim edilir. Geç getirilen defterler kabul edilmeyecektir.
 • Stajyer değerlendirme raporu (şirket tarafından doldurulacak) “yeditepegida@yeditepe.edu.tr” mail adresine değerlendirmeyi yapan firma yetkilisi tarafından gönderilmesi gerekmektedir.